Overslaan en naar de inhoud gaan

Peerdenposterij

Wonen in de Peerdenposterij

De Peerdenposterij is gelegen in de Rijselstraat in Torhout in de directe nabijheid van het centrum. Het huis bestaat uit een woonruimte met geïntegreerde keuken en 5 kamers met eigen sanitair. Ook de Beelderij  (kleiatelier, tekenatelier, eventueel galerij of winkel) krijgt er zijn huisvesting. De zorgsite beschikt over een binnentuin en terrassen en is voor iedereen toegankelijk. Daar het over een groepswoning gaat, is het belangrijk dat de cliënten mekaar enigszins kunnen vinden.

De woonsite richt zich naar oudere mensen. Daarom is het belangrijk dat de cliënten die er komen wonen, zich ook in die omgeving goed kunnen voelen.

Ondersteuning op maat 

Cliënten moeten overdag, een dagdeel (4 uur) alleen in het huis kunnen verblijven. Begeleiding is op dat momenten steeds oproepbaar en kan, indien nodig, binnen het kwartier aanwezig zijn. Cliënten kunnen zelfstandig ondersteuning vragen en oproepen.

Er is geen nachtdienst op het domein aanwezig. Een slapende nacht kan, indien nodig, worden opgeroepen.

Er wordt zowel tijdens de week als tijdens het weekend ondersteuning voorzien. We proberen naast de ondersteuning van een begeleider-coach, waar mogelijk en wenselijk, gebruik te maken van reguliere diensten op maat van de cliënten (bvb. familiehulp, verpleegkundigen aan  huis).

  • Samenwerking met verpleegkundigen voor ondersteuning bij persoonlijke hygiëne, verzorgingen, medicatietoediening.
  • Familiehulp kan ondersteuning bieden tussen 7u ‘s morgens en 20u ’s avonds. Zij kunnen betrokken worden in het onderhoud van de woning, boodschappen doen met een cliënt, koken, enz… Familiehulp wordt berekend op basis van het persoonlijk inkomen van de cliënt. Concreet zou dit ongeveer op 6 à 7 euro per uur komen.
  • Tijdens de werkdagen zal er overdag steeds personeel aanwezig zijn in de Beelderij waarop ook, indien nodig, beroep kan gedaan worden.
  • Afhankelijk van de behoeften en de noden van de aanwezige cliënten zal er tijdens het weekend dagelijks een aantal uren ondersteuning door Tordale aanwezig zijn in het huis (we rekenen nu op een 4 tal uur). Ook tijdens het weekend kan er beroep gedaan worden op de reguliere diensten. Cliënten kunnen voor activiteiten eventueel aansluiten bij een ander woonhuis.

Het is aangewezen dat cliënten overdag beschikken over een zinvolle daginvulling. Dit kan door bvb. aan te sluiten bij de dagbesteding, begeleid werk of door zelf, eventueel met ondersteuning van hun eigen netwerk, reguliere diensten of vrijwilligers te voorzien in een aangename daginvulling.

Het is de bedoeling dat we kunnen groeien naar een inclusieve woonomgeving waar de cliënten en de omwonenden iets voor elkaar in het dagelijks leven kunnen betekenen. (Cliënten die boodschappen doen voor ouderen, kleine werkjes doen, omwonenden die als vrijwilliger iets voor onze cliënten kunnen betekenen, buitenstaanders die binnenkomen, enz…)

Vrijwilligers

Ook jouw talenten zijn welkom! Samen zoeken we naar het vrijwilligen dat aansluit bij jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

conquered by | © 2024