Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Corona

algemeen nieuws   -  

Tordale zet de ondersteuning van onze mensen, de zorg voor de medewerkers en vrijwilligers centraal. Daarom volgen we dagelijks alle evoluties en richtlijnen van de overheid met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus op en nemen we continu (preventieve) maatregelen om de gezondheid van onze mensen voorop te stellen.

We nemen in verbinding met elkaar en in alle solidariteit onze verantwoordelijkheid op.

De richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, het Agentschap Opgroeien en het Agentschap voor Personen met een Handicap wijzigen dagelijks. Wie meer info wenst over de genomen maatregelen in Tordale kan contact opnemen via info@tordale.be 

Samen staan we sterk!
#heldenvandezorg
 

Graag informeren we jullie over de nieuwe richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. 

 

Bezoekregeling:
Bezoek is altijd op afspraak. De begeleider-coach zal de vaste personen die de cliënt heeft gekozen hierover contacteren. We volgen strikt de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. Voor elk bezoek hebben we een verklaring van jou nodig. Je kan deze verklaring HIER vinden. Graag afdrukken en ondertekenen alvorens op bezoek te komen.
 

Als organisatie is het onze plicht om kwetsbare groepen te helpen beschermen, het mogelijk verspreiden van het virus in te dijken en maatregelen te treffen om zo de continuïteit van de werking te kunnen garanderen. We volgen dan ook de beslissingen die door de Veiligheidsraad, het Agentschap VAPH en het Ministerie van Onderwijs worden opgelegd.

We willen jullie goed informeren over onze maatregelen:

 • Als algemeen geldende maatregelen is het cruciaal om 1.5m afstand te houden en steeds een goede handhygiëne toe te passen.
 • Vanaf 4 mei is het toegelaten om te wandelen en fietsen met 3 personen (dus 1 begeleider met 2 cliënten). We juichen veel beweging alleen maar toe!
 • We laten enkel vaste vrijwilligers toe (een vaste vrijwilliger is een vrijwilliger die op geregelde tijdstippen een engagement opneemt voor een cliënt). De vaste vrijwilliger kan enkel buitenactiviteiten doen met 2 cliënten, de woningen betreden kan niet. Een vrijwilliger is zelf vrij te beslissen of hij al dan niet komt.
 • We hebben alle locaties van Tordale in zones en teams ingedeeld. Binnen de zone kunnen cliënten uit dezelfde groep met maximum 6 personen een activiteit samen doen. Cliënten uit verschillende teams worden uit elkaar gehouden.
 • Buitenactiviteiten (wandelen, fietsen) worden aangeraden. Dit kan met maximum 3 personen (vb. 1 cliënt, 1 begeleider en 1 vaste bezoeker(zie bezoekregeling hierboven)). De temperatuur wordt steeds gemeten na de activiteit. Er worden geen verplaatsingen toegelaten met bus of auto naar bv. een bos. De buitenactiviteit dient te starten van aan de woning.
 • Cliënten met koorts (meer dan 37,5°) moeten op hun kamer. Er wordt contact opgenomen met de verpleegkundige en huisarts. Het netwerk wordt verwittigd.
 • Als je zoon/dochter thuis is en één van volgende symptomen heeft: +37.5° koorts, veelvuldig niezen, ernstig hoesten of ernstige keelpijn; dan contacteer je je huisarts en informeer je het huis van de cliënt.
 • Bij vermoeden van corona bij een cliënt wordt in de eerste plaats gezorgd om deze cliënten op een veilige manier op te vangen. De cliënt blijft op zijn kamer tot de uitslag van de test gekend is.
 • Cliënten worden ofwel thuis opgevangen ofwel in de organisatie. Cliënten kunnen niet op weekend of dagbezoek naar familie. Het is belangrijk zo weinig mogelijk transfers te maken. Uitzonderingen hierop moeten met directie worden afgesproken.
 • Begeleid werk en dagondersteuning in de verschillende ateliers worden stopgezet. Het maatwerkbedrijf OptimaT is zo goed als volledig gesloten vanaf 18 maart 2020.

Voor de school geldt het volgende:

 • Alle lessen werden hervat, alle leerlingen en leraren dragen mondmaskers.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien voor externe leerlingen, zij brengen een eigen lunchpakket mee.

Vergeet de richtlijnen van de overheid niet:

 • Het is cruciaal om 1.5m afstand te houden en steeds een goede handhygiëne toe te passen.
 • Vermijd contact tussen generaties, vb. kinderen en ouderen.
 • Meldingsplicht: verwittig de woning over positief geteste familieleden.

Vragen?

Wij houden de evoluties nauwgezet in het oog en passen onze website regelmatig aan. Bekijk onze website zodat je op de hoogte blijft.

Neem gerust contact op met iemand van de woning waar je zoon/dochter verblijft.
Algemene info: www.info-coronavirus.be
Algemene vragen: bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be

Andere vragen?

Stuur een mail naar receptie@tordale.be.

Wij verzorgen telefonische permanentie van het centraal onthaal op tel. 050 23 13 65  (maandag-vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.)

Zorg goed voor elkaar en je gezondheid. Verspreid solidariteit, geen virus! 

Vrijwilligers

Ook jouw talenten zijn welkom! Samen zoeken we naar het vrijwilligen dat aansluit bij jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

conquered by | © 2020