Overslaan en naar de inhoud gaan

Mobielteam Tordale

 

 

Ben je een werkgever die inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zet je als onderneming in op talenten? Zie je kansen om iemand vrijwillig in dienst te nemen via begeleid werken?

Dan kunnen we iets voor elkaar betekenen!

We coachen mensen in een traject naar werk en op de werkvloer. We streven naar een langdurige arbeidsrelatie die beantwoordt aan de wensen van de begeleid werker en van de werkgever, met ondersteuning van een jobcoach van het Mobiel team.

Voor uw bedrijf of organisatie zou deze sociale opdracht kunnen betekenen dat iemand onbezoldigd een aantal deeltaken op zich neemt. Daardoor krijgt het vast personeel meer tijd voor zijn kernopdracht. We zijn dus niet op zoek naar openstaande vacatures want de begeleid werker kan niet personeel vervangend ingezet worden.

We bewaken de verhouding tussen afgeleverd werk en de ondersteuning die daar tegenover staat, de balans moet positief zijn voor alle partijen.

 

Ben je kandidaat werkgever Begeleid Werk?

Contacteer het mobiel team: mobielteam@tordale.be

 

 

 

Ondersteuning bij zelfstandig wonen

Woon je al zelfstandig, met je partner, gezin of een vriend? Of heb je plannen om zelfstandig te gaan wonen? Wij ondersteunen jou op maat. We stimuleren jou om zelf zaken op te nemen of we gaan samen op zoek naar geschikte ondersteuning. We werken hiervoor samen met partners uit de regio.

De begeleider-coach kan je ondersteunen op verschillende levensdomeinen zoals:

Wonen: de zoektocht naar een geschikte woning, organiseren van een verhuis, organiseren en structureren van het huishouden, vaardigheden trainen, inschakelen van gepaste praktische hulp, aanmelding en opvolging voor sociaal verhuur, …

Administratie: helpen ordenen en uitleg geven over papieren/briefwisseling, informeren over sociale voordelen en helpen bij aanvragen, contact leggen met bepaalde diensten..

Gezondheid en welbevinden: een babbel, opvolgen van je gezondheid en psychisch welbevinden, in contact brengen met andere dienstverlening, administratie en opvolging van consultaties...

Vrije tijd en netwerken: je netwerk onderhouden/uitbreiden, zoeken naar geschikte activiteiten en vrijetijdsinvulling... 

Werk en dagbesteding: ondersteuning bij zoektocht naar geschikte job of daginvulling, trajecten naar begeleid werk of vrijwilligerswerk...

Opvoeding:  opvoedingsondersteuning, contacten leggen met partners zoals CLB, Kind & Gezin, school...

Relaties & seksualiteit: ondersteuning in het omgaan met relaties, samenwerken met gespecialiseerde diensten...

 

Je wordt ondersteund door een begeleider coach. Afhankelijk van wat jij wil en je budget komt je begeleider-coach langs. Dit kan enkele malen per jaar zijn tot meerdere momenten per week. De ondersteuning kan al dan niet tijdelijk zijn.

Je kan zowel via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), met een persoonlijk-assistentiebudget (PAB) of met een persoonsvolgend budget (PVB) een beroep doen op deze dienstverlening.

Meer info over ondersteuning bij het zelfstandig wonen?

Contacteer het loket: loket@tordale.be - tel. 050 23 13 65. Ze helpen jou graag verder!

Vrijwilligers

Ook jouw talenten zijn welkom! Samen zoeken we naar het vrijwilligen dat aansluit bij jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

conquered by | © 2023