Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie Visie en meer

Kwaliteit

Vanuit de visie van Tordale willen we een hoge kwaliteit van leven realiseren voor onze hulpvragers. Met ons goed uitgebouwd kwaliteitssysteem (met het kwaliteitshandboek als motor) kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening van Tordale vaststellen, nagaan of we onze doelen bereiken en de bestaande kwaliteit behouden of nog verbeteren.

 

We benaderen kwaliteitszorg op een integrale manier: "alles is kwaliteit en hangt aan elkaar samen". Dit betekent: (1) niet alleen het resultaat maar ook het proces om het resultaat te bereiken is kwaliteitsvol uitgebouwd; (2) maximale betrokkenheid van de medewerkers in kwaliteitszorg en (3) voortdurend evalueren van de kwaliteit van het resultaat en verbeteren waar mogelijk.

 

Uiteraard zorgen we ook dat we voldoen aan de bestaande regelgeving zoals deze onder andere is omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg (dd. 4 februari 2011). Geregeld worden er inspecties uitgevoerd door het Agentschap Zorginspectie.

Missie

Tordale geeft mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking het stuur in handen om hun leven zelf kwaliteitsvol uit te bouwen. We gaan uit van hun eigen kracht en bieden ondersteuning om die te versterken.Zowel het netwerk van de cliënt als de lokale samenleving worden bij de ondersteuning betrokken. Zo zet Tordale haar schouders onder een warme en inclusieve maatschappij waarin onze cliënten volwaardig thuishoren.
De aangeboden ondersteuning focust op het bevorderen van de kwaliteit van leven. We geloven dan ook rotsvast in ieders mogelijkheden en kiezen als christelijk geïnspireerde organisatie uitdrukkelijk om kansen te blijven bieden aan mensen met de grootste ondersteuningsnoden.
We gaan verantwoord om met de financiële middelen van zowel de cliënt als de organisatie.
Tordale is zorgzaam voor zijn medewerkers zodat ze het beste van zichzelf kunnen tonen.

Inspraak & ombudsdienst

In de ondersteuning van de cliënten werken we krachtgericht, dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënt en zijn context in de ondersteuning.

We streven kwaliteit van leven na en houden maximaal rekening met de emotionele ontwikkeling.

Ouders, familie en bewindvoerders van de cliënten van Tordale worden vertegenwoordigd door de gebruikersraad:

voorzitter: Luc Braeckevelt

secretaris: Regine Sabbe

lid van de klachtencommissie: Luk Audenaert

waarnemer in de Raad van Bestuur: Luc Goutry

leden: Ria Cafmeyer, Charlotte Debruyne, Inge De Busscher, Geert Decleir, Annie De Witte, Robert Franco, Jan Pauwels, Jean Van Eygen.

Klachten kan je melden via ons algemeen nummer: 050 23 13 65

Waarden

Echte Tordaliens dragen volgende waarden uit:

  • Gelijkwaardigheid: Iedereen heeft evenveel waarde. We aanvaarden de mensen om ons heen zoals ze zijn. We accepteren ieders eigenheid en houden rekening met ieders wensen en noden.
  • Respect: Wij tonen waardering en eerbied voor de ander. De Tordalien draagt de mensen om zich heen een warm hart toe. We praten respectvol met en over anderen. We vullen niet in voor een ander, we geven mensen een stem.
  • Groeikansen: Wij geloven dat mensen blijven groeien en ontwikkelen, dat iedere stap belangrijk is en blijven gaan voor waar we in geloven.  
  • Verbinding: Wij geloven dat 1+1 meer is dan twee. In Tordale zijn we ervan overtuigd dat we samen (medewerkers en cliënten met familie en vrienden, vrijwilligers, partners uit de regio) sterker zijn, elkaar kunnen inspireren en steunen. We vormen één grote zorgzame familie.

Visie

In de ondersteuning van de cliënten werken we krachtgericht, dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënt en zijn context in de ondersteuning.

We streven kwaliteit van leven na en houden maximaal rekening met de emotionele ontwikkeling.

Privacyverklaring

Klik hier voor meer info over hoe Tordale omgaat met jouw persoonsgegevens.

Vrijwilligers

Ook jouw talenten zijn welkom! Samen zoeken we naar het vrijwilligen dat aansluit bij jouw interesses. Neem nu vrijblijvend contact op.

conquered by | © 2019